User Tools

Site Tools


30-19410-guisard-la-gi

Guisard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19410
Tên thay thế 1998 FW14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1026778
Viễn điểm quỹ đạo 2.6119078
Độ lệch tâm 0.1080116
Chu kỳ quỹ đạo 1321.9612352
Độ bất thường trung bình 192.45110
Độ nghiêng quỹ đạo 6.24778
Kinh độ của điểm nút lên 205.11488
Acgumen của cận điểm 89.24795
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

19410 Guisard (1998 FW14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19410 Guisard
30-19410-guisard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)