User Tools

Site Tools


30-19411-collinarnold-la-gi

Collinarnold
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19411
Tên thay thế 1998 FJ22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9806320
Viễn điểm quỹ đạo 2.5156204
Độ lệch tâm 0.1189854
Chu kỳ quỹ đạo 1231.2024036
Độ bất thường trung bình 358.75351
Độ nghiêng quỹ đạo 3.13713
Kinh độ của điểm nút lên 202.22682
Acgumen của cận điểm 334.76068
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

19411 Collinarnold (1998 FJ22) là một tiểu hành tinh vành đai chính ở vành đai tiểu hành tinh chính thuộc hệ Mặt Trời. Nó được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19411 Collinarnold
30-19411-collinarnold-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)