User Tools

Site Tools


30-19413-grantlewis-la-gi

Grantlewis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19413
Tên thay thế 1998 FB30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0881380
Viễn điểm quỹ đạo 2.6857854
Độ lệch tâm 0.1251900
Chu kỳ quỹ đạo 1346.9969713
Độ bất thường trung bình 28.11555
Độ nghiêng quỹ đạo 6.13143
Kinh độ của điểm nút lên 206.38516
Acgumen của cận điểm 199.29592
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

19413 Grantlewis (1998 FB30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19413 Grantlewis
30-19413-grantlewis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)