User Tools

Site Tools


30-19415-parvamenon-la-gi

Parvamenon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19415
Tên thay thế 1998 FC34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9759527
Viễn điểm quỹ đạo 2.7877317
Độ lệch tâm 0.1704099
Chu kỳ quỹ đạo 1342.6657554
Độ bất thường trung bình 292.49157
Độ nghiêng quỹ đạo 4.67898
Kinh độ của điểm nút lên 191.94022
Acgumen của cận điểm 320.02721
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

19415 Parvamenon (1998 FC34) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19415 Parvamenon
30-19415-parvamenon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)