User Tools

Site Tools


30-19416-benglass-la-gi

Benglass
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19416
Tên thay thế 1998 FM34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2390252
Viễn điểm quỹ đạo 2.5757970
Độ lệch tâm 0.0699448
Chu kỳ quỹ đạo 1364.3438069
Độ bất thường trung bình 267.39411
Độ nghiêng quỹ đạo 5.87682
Kinh độ của điểm nút lên 198.83679
Acgumen của cận điểm 328.63799
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

19416 Benglass (1998 FM34) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19416 Benglass
30-19416-benglass-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)