User Tools

Site Tools


30-19417-madelynho-la-gi

Madelynho
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19417
Tên thay thế 1998 FG40
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1475876
Viễn điểm quỹ đạo 2.7034632
Độ lệch tâm 0.1145887
Chu kỳ quỹ đạo 1379.7714845
Độ bất thường trung bình 256.80131
Độ nghiêng quỹ đạo 1.13632
Kinh độ của điểm nút lên 359.06872
Acgumen của cận điểm 165.56263
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

19417 Madelynho (1998 FG40) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19417 Madelynho
30-19417-madelynho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)