User Tools

Site Tools


30-19419-pinkham-la-gi

Pinkham
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19419
Tên thay thế 1998 FO49
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0647345
Viễn điểm quỹ đạo 2.5455075
Độ lệch tâm 0.1042837
Chu kỳ quỹ đạo 1278.3183013
Độ bất thường trung bình 119.52070
Độ nghiêng quỹ đạo 7.82638
Kinh độ của điểm nút lên 357.99401
Acgumen của cận điểm 25.24578
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

19419 Pinkham (1998 FO49) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19419 Pinkham
30-19419-pinkham-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)