User Tools

Site Tools


30-19420-vivekbuch-la-gi

19420 Vivekbuch là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1568.7554122 ngày (4.30 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
30-19420-vivekbuch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)