User Tools

Site Tools


30-19421-zachulett-la-gi

Zachulett
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19421
Tên thay thế 1998 FD56
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4792923
Viễn điểm quỹ đạo 2.8298473
Độ lệch tâm 0.0660286
Chu kỳ quỹ đạo 1579.7547062
Độ bất thường trung bình 17.85915
Độ nghiêng quỹ đạo 4.40498
Kinh độ của điểm nút lên 49.81355
Acgumen của cận điểm 248.09666
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

19421 Zachulett (1998 FD56) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19421 Zachulett
30-19421-zachulett-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)