User Tools

Site Tools


30-19423-hefter-la-gi

Hefter
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19423
Tên thay thế 1998 FD58
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1478334
Viễn điểm quỹ đạo 2.6868450
Độ lệch tâm 0.1114886
Chu kỳ quỹ đạo 1372.7923164
Độ bất thường trung bình 311.28904
Độ nghiêng quỹ đạo 1.00811
Kinh độ của điểm nút lên 301.97891
Acgumen của cận điểm 173.28589
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

19423 Hefter (1998 FD58) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19423 Hefter
30-19423-hefter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)