User Tools

Site Tools


30-19424-andrewsong-la-gi

Andrewsong
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19424
Tên thay thế 1998 FH61
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2684970
Viễn điểm quỹ đạo 2.7847516
Độ lệch tâm 0.1021629
Chu kỳ quỹ đạo 1466.9300784
Độ bất thường trung bình 152.28118
Độ nghiêng quỹ đạo 4.52969
Kinh độ của điểm nút lên 196.23727
Acgumen của cận điểm 36.05469
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

19424 Andrewsong (1998 FH61) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19424 Andrewsong
30-19424-andrewsong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)