User Tools

Site Tools


30-19425-nicholasrapp-la-gi

Nicholasrapp
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19425
Tên thay thế 1998 FW61
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0227256
Viễn điểm quỹ đạo 2.8702384
Độ lệch tâm 0.1732105
Chu kỳ quỹ đạo 1397.6919214
Độ bất thường trung bình 333.87478
Độ nghiêng quỹ đạo 5.26932
Kinh độ của điểm nút lên 216.45945
Acgumen của cận điểm 214.04191
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

19425 Nicholasrapp (1998 FW61) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19425 Nicholasrapp
30-19425-nicholasrapp-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)