User Tools

Site Tools


30-19426-leal-la-gi

Leal
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19426
Tên thay thế 1998 FP65
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2818588
Viễn điểm quỹ đạo 3.1870940
Độ lệch tâm 0.1655226
Chu kỳ quỹ đạo 1651.6182831
Độ bất thường trung bình 19.03148
Độ nghiêng quỹ đạo 7.63766
Kinh độ của điểm nút lên 212.21943
Acgumen của cận điểm 65.45954
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

19426 Leal (1998 FP65) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19426 Leal
30-19426-leal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)