User Tools

Site Tools


30-19428-gracehsu-la-gi

Gracehsu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19428
Tên thay thế 1998 FU66
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4816240
Viễn điểm quỹ đạo 2.9349596
Độ lệch tâm 0.0836940
Chu kỳ quỹ đạo 1627.9520083
Độ bất thường trung bình 294.92355
Độ nghiêng quỹ đạo 6.05095
Kinh độ của điểm nút lên 173.53958
Acgumen của cận điểm 184.95072
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

19428 Gracehsu (1998 FU66) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19428 Gracehsu
30-19428-gracehsu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)