User Tools

Site Tools


30-19429-grubaugh-la-gi

Grubaugh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19429
Tên thay thế 1998 FD69
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9480422
Viễn điểm quỹ đạo 2.8069694
Độ lệch tâm 0.1806362
Chu kỳ quỹ đạo 1339.0006785
Độ bất thường trung bình 356.12944
Độ nghiêng quỹ đạo 2.07532
Kinh độ của điểm nút lên 344.76890
Acgumen của cận điểm 108.38684
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

19429 Grubaugh (1998 FD69) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19429 Grubaugh
30-19429-grubaugh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)