User Tools

Site Tools


30-19430-kristinaufer-la-gi

Kristinaufer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19430
Tên thay thế 1998 FO69
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0581736
Viễn điểm quỹ đạo 2.7680508
Độ lệch tâm 0.1470875
Chu kỳ quỹ đạo 1369.1931094
Độ bất thường trung bình 293.39543
Độ nghiêng quỹ đạo 3.52038
Kinh độ của điểm nút lên 162.62215
Acgumen của cận điểm 336.62789
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

19430 Kristinaufer (1998 FO69) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19430 Kristinaufer
30-19430-kristinaufer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)