User Tools

Site Tools


30-19433-naftz-la-gi

Naftz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19433
Tên thay thế 1998 FG72
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5742418
Viễn điểm quỹ đạo 2.7476388
Độ lệch tâm 0.0325819
Chu kỳ quỹ đạo 1585.4447714
Độ bất thường trung bình 188.37951
Độ nghiêng quỹ đạo 2.50269
Kinh độ của điểm nút lên 344.61234
Acgumen của cận điểm 135.32512
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

19433 Naftz (1998 FG72) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19433 Naftz
30-19433-naftz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)