User Tools

Site Tools


30-19434-bahuffman-la-gi

Bahuffman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19434
Tên thay thế 1998 FD75
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2750835
Viễn điểm quỹ đạo 2.8731461
Độ lệch tâm 0.1161686
Chu kỳ quỹ đạo 1508.4825746
Độ bất thường trung bình 181.55374
Độ nghiêng quỹ đạo 0.74509
Kinh độ của điểm nút lên 24.66077
Acgumen của cận điểm 148.90637
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

19434 Bahuffman (1998 FD75) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19434 Bahuffman
30-19434-bahuffman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)