User Tools

Site Tools


30-19436-marycole-la-gi

Marycole
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19436
Tên thay thế 1998 FR76
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2765792
Viễn điểm quỹ đạo 2.6733648
Độ lệch tâm 0.0801596
Chu kỳ quỹ đạo 1422.1776677
Độ bất thường trung bình 245.61951
Độ nghiêng quỹ đạo 4.93839
Kinh độ của điểm nút lên 129.52412
Acgumen của cận điểm 28.80245
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

19436 Marycole (1998 FR76) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19436 Marycole
30-19436-marycole-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)