User Tools

Site Tools


30-19437-jennyblank-la-gi

19437 Jennyblank là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1695.0090224 ngày (4.64 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2008. 
30-19437-jennyblank-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)