User Tools

Site Tools


30-19438-khaki-la-gi

Khaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19438
Tên thay thế 1998 FF83
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1651121
Viễn điểm quỹ đạo 2.4326259
Độ lệch tâm 0.0581838
Chu kỳ quỹ đạo 1273.1212073
Độ bất thường trung bình 125.56412
Độ nghiêng quỹ đạo 4.78843
Kinh độ của điểm nút lên 121.08955
Acgumen của cận điểm 245.79895
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

19438 Khaki (1998 FF83) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19438 Khaki
30-19438-khaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)