User Tools

Site Tools


30-19439-allisontjong-la-gi

Allisontjong
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19439
Tên thay thế 1998 FB91
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4374137
Viễn điểm quỹ đạo 2.7431167
Độ lệch tâm 0.0590100
Chu kỳ quỹ đạo 1522.7014483
Độ bất thường trung bình 136.38891
Độ nghiêng quỹ đạo 7.27735
Kinh độ của điểm nút lên 56.49157
Acgumen của cận điểm 139.38322
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

19439 Allisontjong (1998 FB91) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19439 Allisontjong
30-19439-allisontjong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)