User Tools

Site Tools


30-19440-sumatijain-la-gi

Sumatijain
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19440
Tên thay thế 1998 FN103
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9181376
Viễn điểm quỹ đạo 2.5826104
Độ lệch tâm 0.1476361
Chu kỳ quỹ đạo 1233.0494237
Độ bất thường trung bình 39.45678
Độ nghiêng quỹ đạo 4.70345
Kinh độ của điểm nút lên 324.04901
Acgumen của cận điểm 170.03134
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

19440 Sumatijain (1998 FN103) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19440 Sumatijain
30-19440-sumatijain-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)