User Tools

Site Tools


30-19441-trucpham-la-gi

Trucpham
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19441
Tên thay thế 1998 FJ105
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2489673
Viễn điểm quỹ đạo 3.2227875
Độ lệch tâm 0.1779722
Chu kỳ quỹ đạo 1652.8877809
Độ bất thường trung bình 23.17842
Độ nghiêng quỹ đạo 8.79881
Kinh độ của điểm nút lên 224.88983
Acgumen của cận điểm 44.89985
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

19441 Trucpham (1998 FJ105) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19441 Trucpham
30-19441-trucpham-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)