User Tools

Site Tools


30-19442-brianrice-la-gi

Brianrice
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19442
Tên thay thế 1998 FM106
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5014190
Viễn điểm quỹ đạo 2.9814682
Độ lệch tâm 0.0875541
Chu kỳ quỹ đạo 1657.9346473
Độ bất thường trung bình 278.76811
Độ nghiêng quỹ đạo 4.41538
Kinh độ của điểm nút lên 273.53839
Acgumen của cận điểm 83.96646
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

19442 Brianrice (1998 FM106) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19442 Brianrice
30-19442-brianrice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)