User Tools

Site Tools


30-19443-yanzhong-la-gi

Yanzhong
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19443
Tên thay thế 1998 FE109
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9990947
Viễn điểm quỹ đạo 2.6641405
Độ lệch tâm 0.1426147
Chu kỳ quỹ đạo 1300.4223411
Độ bất thường trung bình 76.92001
Độ nghiêng quỹ đạo 5.14246
Kinh độ của điểm nút lên 234.22337
Acgumen của cận điểm 173.30274
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

19443 Yanzhong (1998 FE109) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19443 Yanzhong
30-19443-yanzhong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)