User Tools

Site Tools


30-19444-addicott-la-gi

Addicott
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19444
Tên thay thế 1998 FT109
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9242163
Viễn điểm quỹ đạo 2.6107247
Độ lệch tâm 0.1513820
Chu kỳ quỹ đạo 1247.1276658
Độ bất thường trung bình 88.30465
Độ nghiêng quỹ đạo 5.66200
Kinh độ của điểm nút lên 286.91940
Acgumen của cận điểm 147.32672
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

19444 Addicott (1998 FT109) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19444 Addicott
30-19444-addicott-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)