User Tools

Site Tools


30-19446-muroski-la-gi

Muroski
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19446
Tên thay thế 1998 FX113
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9423445
Viễn điểm quỹ đạo 2.8344829
Độ lệch tâm 0.1867638
Chu kỳ quỹ đạo 1348.2262399
Độ bất thường trung bình 325.34550
Độ nghiêng quỹ đạo 4.42035
Kinh độ của điểm nút lên 297.54012
Acgumen của cận điểm 177.75194
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

19446 Muroski (1998 FX113) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19446 Muroski
30-19446-muroski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)