User Tools

Site Tools


30-19447-jessicapearl-la-gi

Jessicapearl
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19447
Tên thay thế 1998 FD114
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0476574
Viễn điểm quỹ đạo 2.5364760
Độ lệch tâm 0.1066327
Chu kỳ quỹ đạo 1267.4747358
Độ bất thường trung bình 101.62371
Độ nghiêng quỹ đạo 5.95346
Kinh độ của điểm nút lên 275.61992
Acgumen của cận điểm 140.39625
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

19447 Jessicapearl (1998 FD114) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19447 Jessicapearl
30-19447-jessicapearl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)