User Tools

Site Tools


30-19448-jenniferling-la-gi

Jenniferling
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19448
Tên thay thế 1998 FJ122
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0660537
Viễn điểm quỹ đạo 2.5649125
Độ lệch tâm 0.1077224
Chu kỳ quỹ đạo 1286.9475952
Độ bất thường trung bình 61.44378
Độ nghiêng quỹ đạo 2.29305
Kinh độ của điểm nút lên 241.47211
Acgumen của cận điểm 194.40551
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

19448 Jenniferling (1998 FJ122) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19448 Jenniferling
30-19448-jenniferling-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)