User Tools

Site Tools


30-19450-sussman-la-gi

Sussman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19450
Tên thay thế 1998 FF125
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2598291
Viễn điểm quỹ đạo 2.5255025
Độ lệch tâm 0.0555183
Chu kỳ quỹ đạo 1351.8281448
Độ bất thường trung bình 305.60417
Độ nghiêng quỹ đạo 5.67359
Kinh độ của điểm nút lên 85.67043
Acgumen của cận điểm 65.77686
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

19450 Sussman (1998 FF125) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19450 Sussman
30-19450-sussman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)