User Tools

Site Tools


30-19452-keeney-la-gi

Keeney
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19452
Tên thay thế 1998 FX125
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1515233
Viễn điểm quỹ đạo 2.3789075
Độ lệch tâm 0.0501904
Chu kỳ quỹ đạo 1245.2675509
Độ bất thường trung bình 15.81510
Độ nghiêng quỹ đạo 5.86260
Kinh độ của điểm nút lên 278.51414
Acgumen của cận điểm 244.31224
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

19452 Keeney (1998 FX125) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19452 Keeney
30-19452-keeney-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)