User Tools

Site Tools


30-19453-murdochorne-la-gi

Murdochorne
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 28 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19453
Tên thay thế 1998 FM126
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8823719
Viễn điểm quỹ đạo 2.5835593
Độ lệch tâm 0.1570081
Chu kỳ quỹ đạo 1218.7692083
Độ bất thường trung bình 353.50843
Độ nghiêng quỹ đạo 4.38426
Kinh độ của điểm nút lên 189.92901
Acgumen của cận điểm 1.51166
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

19453 Murdochorne (1998 FM126) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 3 năm 1998 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19453 Murdochorne
30-19453-murdochorne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)