User Tools

Site Tools


30-19454-henrymarr-la-gi

Henrymarr
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 25 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19454
Tên thay thế 1998 FX127
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0467535
Viễn điểm quỹ đạo 2.6621047
Độ lệch tâm 0.1306795
Chu kỳ quỹ đạo 1319.5530454
Độ bất thường trung bình 53.58568
Độ nghiêng quỹ đạo 7.13212
Kinh độ của điểm nút lên 139.16088
Acgumen của cận điểm 256.21822
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

19454 Henrymarr (1998 FX127) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19454 Henrymarr
30-19454-henrymarr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)