User Tools

Site Tools


30-19456-pimdouglas-la-gi

Pimdouglas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi ODAS
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19456
Tên thay thế 1998 HU5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7849848
Viễn điểm quỹ đạo 2.6440804
Độ lệch tâm 0.1939677
Chu kỳ quỹ đạo 1203.7091495
Độ bất thường trung bình 231.25885
Độ nghiêng quỹ đạo 6.21340
Kinh độ của điểm nút lên 65.43112
Acgumen của cận điểm 300.20149
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

19456 Pimdouglas (1998 HU5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi ODAS ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19456 Pimdouglas
30-19456-pimdouglas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)