User Tools

Site Tools


30-19457-robcastillo-la-gi

Robcastillo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19457
Tên thay thế 1998 HE6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8746478
Viễn điểm quỹ đạo 3.5767264
Độ lệch tâm 0.1088262
Chu kỳ quỹ đạo 2116.0785467
Độ bất thường trung bình 60.05513
Độ nghiêng quỹ đạo 7.82945
Kinh độ của điểm nút lên 180.29494
Acgumen của cận điểm 226.42360
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

19457 Robcastillo (1998 HE6) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19457 Robcastillo
30-19457-robcastillo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)