User Tools

Site Tools


30-19461-feingold-la-gi

Feingold
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 18 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19461
Tên thay thế 1998 HZ16
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3065537
Viễn điểm quỹ đạo 2.7789565
Độ lệch tâm 0.0928919
Chu kỳ quỹ đạo 1481.0005525
Độ bất thường trung bình 211.21840
Độ nghiêng quỹ đạo 5.06735
Kinh độ của điểm nút lên 304.29991
Acgumen của cận điểm 204.25481
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

19461 Feingold (1998 HZ16) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19461 Feingold
30-19461-feingold-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)