User Tools

Site Tools


30-19462-ulissedini-la-gi

Ulissedini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 27 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19462
Đặt tên theo Ulisse Dini
Tên thay thế 1998 HE20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5927257
Viễn điểm quỹ đạo 3.2178097
Độ lệch tâm 0.1075777
Chu kỳ quỹ đạo 1808.7462831
Độ bất thường trung bình 242.85497
Độ nghiêng quỹ đạo 2.21515
Kinh độ của điểm nút lên 176.68591
Acgumen của cận điểm 192.84746
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

19462 Ulissedini (1998 HE20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 4 năm 1998 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19462 Ulissedini
30-19462-ulissedini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)