User Tools

Site Tools


30-19463-emilystoll-la-gi

Emilystoll
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19463
Tên thay thế 1998 HY29
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6259707
Viễn điểm quỹ đạo 2.8748313
Độ lệch tâm 0.0452408
Chu kỳ quỹ đạo 1666.0669597
Độ bất thường trung bình 349.40423
Độ nghiêng quỹ đạo 2.12378
Kinh độ của điểm nút lên 56.27109
Acgumen của cận điểm 233.22905
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

19463 Emilystoll (1998 HY29) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998, bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19463 Emilystoll
30-19463-emilystoll-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)