User Tools

Site Tools


30-19464-ciarabarr-la-gi

Ciarabarr
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19464
Tên thay thế 1998 HZ29
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6278634
Viễn điểm quỹ đạo 2.6808502
Độ lệch tâm 0.0099811
Chu kỳ quỹ đạo 1579.5645070
Độ bất thường trung bình 181.27201
Độ nghiêng quỹ đạo 3.29151
Kinh độ của điểm nút lên 166.33441
Acgumen của cận điểm 328.09854
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

19464 Ciarabarr (1998 HZ29) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19464 Ciarabarr
30-19464-ciarabarr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)