User Tools

Site Tools


30-19465-amandarusso-la-gi

Amandarusso
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19465
Tên thay thế 1998 HA32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5324432
Viễn điểm quỹ đạo 2.9699506
Độ lệch tâm 0.0795122
Chu kỳ quỹ đạo 1666.7902098
Độ bất thường trung bình 272.47243
Độ nghiêng quỹ đạo 3.97401
Kinh độ của điểm nút lên 265.90005
Acgumen của cận điểm 99.36510
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

19465 Amandarusso (1998 HA32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19465 Amandarusso
30-19465-amandarusso-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)