User Tools

Site Tools


30-19466-darcydiegel-la-gi

Darcydiegel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19466
Tên thay thế 1998 HQ34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6606976
Viễn điểm quỹ đạo 2.8312070
Độ lệch tâm 0.0310474
Chu kỳ quỹ đạo 1662.0263813
Độ bất thường trung bình 279.40331
Độ nghiêng quỹ đạo 6.36480
Kinh độ của điểm nút lên 167.26316
Acgumen của cận điểm 191.56596
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

19466 Darcydiegel (1998 HQ34) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19466 Darcydiegel
30-19466-darcydiegel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)