User Tools

Site Tools


30-19467-amandanagy-la-gi

Amandanagy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorroyou can find out the origins in 6 weeks time (dated 18th march 2003)
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19467
Tên thay thế 1998 HU39
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6920851
Viễn điểm quỹ đạo 2.7721037
Độ lệch tâm 0.0146442
Chu kỳ quỹ đạo 1649.4607294
Độ bất thường trung bình 4.04855
Độ nghiêng quỹ đạo 2.11839
Kinh độ của điểm nút lên 178.80892
Acgumen của cận điểm 105.79307
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

19467 Amandanagy (1998 HU39) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19467 Amandanagy
30-19467-amandanagy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)