User Tools

Site Tools


30-19473-marygardner-la-gi

Marygardner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19473
Tên thay thế 1998 HE60
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1988676
Viễn điểm quỹ đạo 2.6230328
Độ lệch tâm 0.0879664
Chu kỳ quỹ đạo 1367.3533895
Độ bất thường trung bình 357.21665
Độ nghiêng quỹ đạo 6.89002
Kinh độ của điểm nút lên 247.12957
Acgumen của cận điểm 202.00859
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

19473 Marygardner (1998 HE60) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19473 Marygardner
30-19473-marygardner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)