User Tools

Site Tools


30-19475-mispagel-la-gi

Misbagel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19475
Tên thay thế 1998 HA91
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9153982
Viễn điểm quỹ đạo 2.8745774
Độ lệch tâm 0.2002472
Chu kỳ quỹ đạo 1353.7965193
Độ bất thường trung bình 25.67569
Độ nghiêng quỹ đạo 5.22724
Kinh độ của điểm nút lên 133.88051
Acgumen của cận điểm 297.28836
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

19475 Mispagel (1998 HA91) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19475 Mispagel
30-19475-mispagel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)