User Tools

Site Tools


30-19476-denduluri-la-gi

Denduluri
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19476
Tên thay thế 1998 HQ94
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6726467
Viễn điểm quỹ đạo 2.8235011
Độ lệch tâm 0.0274473
Chu kỳ quỹ đạo 1663.9529597
Độ bất thường trung bình 141.06126
Độ nghiêng quỹ đạo 1.96193
Kinh độ của điểm nút lên 240.45027
Acgumen của cận điểm 268.87101
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

19476 Denduluri (1998 HQ94) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19476 Denduluri
30-19476-denduluri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)