User Tools

Site Tools


30-19477-teresajentz-la-gi

Teresajentz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19477
Tên thay thế 1998 HB95
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6887387
Viễn điểm quỹ đạo 3.1695693
Độ lệch tâm 0.0820767
Chu kỳ quỹ đạo 1831.0985538
Độ bất thường trung bình 287.38093
Độ nghiêng quỹ đạo 3.23895
Kinh độ của điểm nút lên 79.64302
Acgumen của cận điểm 220.42989
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

19477 Teresajentz (1998 HB95) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19477 Teresajentz
30-19477-teresajentz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)