User Tools

Site Tools


30-19478-jaimeflores-la-gi

Jaimeflores
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19478
Tên thay thế 1998 HY96
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1163560
Viễn điểm quỹ đạo 2.7552102
Độ lệch tâm 0.1311394
Chu kỳ quỹ đạo 1388.5333986
Độ bất thường trung bình 284.23260
Độ nghiêng quỹ đạo 2.25925
Kinh độ của điểm nút lên 168.76186
Acgumen của cận điểm 343.63027
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

19478 Jaimeflores (1998 HY96) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19478 Jaimeflores
30-19478-jaimeflores-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)