User Tools

Site Tools


30-19484-vanessaspini-la-gi

Vanessaspini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19484
Tên thay thế 1998 HF121
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1598117
Viễn điểm quỹ đạo 2.4815723
Độ lệch tâm 0.0693243
Chu kỳ quỹ đạo 1291.2926237
Độ bất thường trung bình 306.42584
Độ nghiêng quỹ đạo 6.45970
Kinh độ của điểm nút lên 122.32339
Acgumen của cận điểm 92.65176
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

19484 Vanessaspini (1998 HF121) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19484 Vanessaspini
30-19484-vanessaspini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)