User Tools

Site Tools


30-19487-rosscoleman-la-gi

Rosscoleman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19487
Tên thay thế 1998 HO124
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1219672
Viễn điểm quỹ đạo 2.7004998
Độ lệch tâm 0.1199661
Chu kỳ quỹ đạo 1367.5944617
Độ bất thường trung bình 340.41170
Độ nghiêng quỹ đạo 6.08974
Kinh độ của điểm nút lên 155.68913
Acgumen của cận điểm 321.14606
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

19487 Rosscoleman (1998 HO124) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19487 Rosscoleman
30-19487-rosscoleman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)